Το προσταχθέν

Το προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει,
εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη,
ο ασώματος λέγων τη απειρογάμω.
Ο κλίνας τη καταβάσει τους ουρανούς,
χωρείται αναλλοιώτως όλος εν σοί.
Ον και βλέπων εν μήτρα σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
εξίσταμαι κραυγάζων σοι. Χαίρε,
Νύμφη ανύμφευτε.

English rendering:

When he perceived what had secretly been ordered,
to the abode of Joseph urgently reported
the unbodied one and said unto the Unwedded:
The Lord who has bowed the heavens in His descent,
in you is contained completely and without change;
and be­holding Him in your womb
taking the form of a slave,
astounded I cry out to you:
Rejoice, O unwedded Bride.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s